Uporabnik:    Prijava

DODAJANJE UDELEŽENCA


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Soglašam, da se javno dostopni osebni podatki mojega otroka, kateri po naravi, vsebini ali namenu ne posegajo v zasebnost posameznika (fotografije, video posnetki, zvočni ali filmski posnetki dejavnosti otrok v društvu oziroma na tečaju smučanja), uporabljajo za objavo na projektnih in društvenih spletnih straneh, člankih in drugih javnih medijih.
*
Želim, da me dodate v bazo Društva učiteljev in trenerjev smučanja Škofja Loka za pošiljanje elektronskih obvestil o naših programih.
*
S prijavo izjavljam, da se strinjam s pogoji razpisa programa in se hkrati včlanjujem v Društvo učiteljev in trenerjev smučanja Škofja Loka ter sprejemam pogoje članstva, ki so opredeljeni v statutu društva ter dovolim uporabo mojih osebnih podatkov za potrebe društva. Društvo se obveže, da bo osebne podatke obdelovalo v skladu z Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Če je oseba mlajša od 18 let, mora biti prijava poslana s strani staršev oz. zakonitega zastopnika!